Köpa Elleste med klarna, Elleste recept pris, Elleste säljes på nätet

Elleste

Beställa Elleste HRT-tabletter för att behandla klimakteriet Symptom

Elleste hormonella ersättningsbehandling mediciner hjälper till att behandla och lindra symptomen på klimakteriet och lindra symtom på osteoporos.
Dessa HRT-behandlingar fungerar genom att ersätta de hormoner som förloras under klimakteriet samtidigt som de hjälper till att förebygga eller lindra eventuella obehagliga symptom som uppstår.

  • Behandling av symptom på klimakteriet
  • Kan användas för att förhindra osteoporos
  • Tillgänglig i Elleste Duet, Ellest Duet Conti & Elleste Solo (tablett)
  • Elleste HRT kommer i olika doser

Vad är Elleste? </

Det finns 3 olika variationer av Elleste: Elleste Solo, Elleste Duet och Elleste Duet Conti.

Elleste Solo är en oral medicin som innehåller den aktiva beståndsdelen estradiolhemihydrat. Denna aktiva beståndsdel är en naturligt förekommande form av könshormonhona producerar östrogen.

Elleste Duet är ett preparat för hormonbyte som tas oralt. Denna medicin finns i två olika kvantiteter, Duet 1mg och Duet 2 mg tabletter. Vilken som helst som har ordinerats innehåller varje förpackning två olika typer av tabletter. En typ av tablett innehåller östradiolhemihydrat och den andra typen innehåller östradiolhemihydeat i samarbete med noretisteronacetat.

Elleste duet conti är en oral medicin som innehåller två aktiva ingredienser, östradiolhemihydrat och noretisteronacetat. Dessa aktiva ingredienser är två typer av de främsta kvinnliga könshormonerna, östrogen och noretisteron. Estradiolhemihydrat är en naturligt förekommande typ av östrogen och noretisteron-acedtat är en artificiell form av progesteron.

Vad är fördelarna med Elleste? </ H2>
När du närmar dig klimakteriet kommer dina äggstockar gradvis att producera färre hormoner. Detta kan orsaka obehagliga symtom som heta fläckar, humörsvängningar, svettning och vaginalt irritation och torrhet. Elleste HRT arbetar för att ersätta de hormoner som förlorats under klimakteriet. Elleste HRT finns även i olika behandlingar, inklusive Elleste Duet, Elleste Duet Conti och Elleste Solo. Både Elleste Duet och Elleste Solo finns också i olika dosdoser, som inkluderar Elleste Duet 1mg & 2mg, och Elleste Solo 1mg & 2mg.

Elleste Duet 2mg, och Elleste Solo 2mg, rekommenderas också som behandling för både menopausala symptom och osteoporos, om andra behandlingar har visat sig vara ineffektiva.

Hur fungerar Elleste? </ H2>
Denna medicin fungerar genom att komplettera kroppen med hormoner som går förlorade under klimakteriet. Solo-versionen av denna behandling är en HRT-östrogen, medan Duet och Duet Conti kombineras HRT och innehåller både östrogen och progestogen. För kvinnor som går igenom klimakteriet fungerar hormonerna i Elleste HRT som ett komplement till att ersätta de låga nivåerna av östrogen som uppstår under klimakteriet, samtidigt som de hjälper till att lindra eventuella störande symptom som orsakas av tillståndet. För kvinnor som har livmoder behövs progesteron för att förbjuda effekterna av östrogen, eftersom alltför stora mängder östrogen potentiellt kan orsaka cancer i livmodern.

Vem kan inte använda Elleste? </ H2>
Elleste HRT kan användas när man börjar klimakteriet, vilket för de flesta kvinnor är mellan 40 och 60 år. Solo-versionen av denna medicin är emellertid en östrogen-endast HRT och är därför inte lämplig för kvinnor som inte har haft en hysterektomi. Om man har livmoderhals bör en progestogen inkluderas i behandlingen. Alla Elleste HRT är inte lämpliga om du är allergisk mot någon av ingredienserna i behandlingsmedicinen. Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid eller amma, ha en historia med blodproppar, hjärtattacker eller angina, en historia av bröst- eller livmodercancer, oförklarlig vaginal blödning, leverproblem, porfyri eller obehandlad endometriehyperplasi , Då rekommenderas att du inte använder dessa HRT-mediciner.

Hur tar du Elleste? </ H2>
För behandling av menopausala symptom rekommenderas vanligtvis den lägsta effektiva dosen för kortast möjliga tid. Med alla typer av denna medicinering, för kvinnor som menstruerar, bör behandling tas på den första dagen i din period. Om din cykel har upphört eller har blivit sällsynt kan behandlingen dock när som helst börja.

Elleste Duet 1 mg och 2 mg (cyklisk HRT): En östrogen tablett (östradiol) ska tas dagligen under de första 16 dagarna följt av en progestogen tablett (östradiol och noretisteron) under de närmaste 12 dagarna med efterföljande kurser upprepade utan intervall. Duet Conti (kontinuerlig HRT): En tablett ska tas kontinuerligt varje dag om din senaste menstruationscykel inträffade 12 månader tidigare.

När det gäller Solo-versionen 1 mg och 2 mg (cyklisk HRT): En tablett tas dagligen på dag ett av menstruationen, med en progestogen som ingår i 12-14 dagar av varje cykel om du har livmoder.

Vad är biverkningarna av detta läkemedel? </ H2>
Som med de flesta läkemedel kan Elleste HRT orsaka vissa biverkningar, men inte alla kvinnor kommer att uppleva dem. Biverkningar kan inkludera bröstsmärta, ömhet eller utvidgning; Viktförändringar; Genombrott blödning eller spotting; Förändringar i kön illamående; Buksmärta eller matsmältningsbesvär Vaginal thrush och huvudvärk, bland andra. Allvarligare biverkningar, såsom gallblåsesjukdom och leverproblem, är extremt sällsynta. Om du upplever några av dessa symtom rekommenderas det omedelbart att kontakta läkare.

Hur kan jag köpa Elleste HRT? </ H2>
Du kan köpa Elleste HRT från vår webbplats efter att ha fyllt i en online och konfidentiell konsultform, förutsatt att du tidigare har rekommenderats eller ordinerats av en registrerad läkare. När en licensierad läkare bedömer din lämplighet för detta läkemedel, kommer ett recept att utfärdas och skickas till vårt registrerade apotek. Behandlingen skickas sedan säkert via en leveransservice över natten.